• sahypa

Önümler

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd, Hytaýyň iň ösen welaýatlarynyň biri bolan Zhejiangda ýerleşýän lukmançylyk önümlerini öňdebaryjy üpjün ediji bolup, önümlerimiz Günorta Amerika, Europeewropa, ABŞ, Afrika ýaly 60-dan gowrak ýurda eksport edýär. , Aziýa we Eastakyn Gündogar.Bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlary, lukmançylyk turbalary, urologiýa önümleri, anestezi we dem alyş serişdeleri, gipodermiki önümler, hassahananyň geýim önümleri, hirurgiýa synag önümleri, hassahananyň eşikleri, ginekologiki gözden geçirmek ýaly esasy önümlerimizi hödürlemek bilen buýsanýarys. önümler we termometrler we ş.m.

Esasy önümlerimiziň arasynda anestezi maskasy, elastik Unna boot bandajy, bir gezek ulanylýan şprisler, IV kanula, kislorod maskalary we gan haltalary bar.Şeýle hem, dürli zerur lukmançylyk enjamlaryny hödürleýärisbir gezek ulanylýan kolostomiýa haltalary, mikroskop aýna slaýdlary, steril doka çişleri, lateks ellikler, doka rulonlary,bir gezek ulanylýan hirurgiki eşik, silikon yz örtükleri, silikon gel lukmançylyk lentasy wewaginal çaklamalar.

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd-de ýokary hilli, ygtybarly lukmançylyk önümleri bilen üpjün etmegiň möhümdigine düşünýäris.Toparymyz, ähli üpjünçiligimiziň iň ýokary howpsuzlyk we netijelilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Şeýle hem, dünýädäki saglygy goraýyş edaralarynyň hassalaryna aýratyn ideg etmek üçin zerur bolan enjamlara elýeterliligini aňsatlaşdyryp, bahalarymyzy elýeterli saklamaga çalyşýarys.

Önümlerimiziň gerimini yzygiderli giňeldýäris we dünýä lukmançylyk jemgyýetine hyzmat etmek üçin täze mümkinçilikler gözleýäris.Biziň maksadymyz, dünýädäki saglygy goraýyş edaralary üçin hassalaryna iň gowy idegi üpjün etmek üçin zerur zatlary üpjün etmek bilen ynamdar hyzmatdaş bolmak.

Elýeterli bahadan ýokary hilli lukmançylyk enjamlaryna mätäç bolsaňyz, Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd şu ýerde.Önümlerimiziň görnüşini öwrenmäge we hil, elýeterlilik we ähli taraplaýyn hyzmat etmek borjumyzy başdan geçirmäge çagyrýarys.Biz siziň bilen işlemek we ynam, ygtybarlylyk we özara üstünlik esasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd-ni lukmançylyk üpjünçiligi hyzmatdaşy hökmünde kabul edeniňiz üçin sag boluň.